"En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende:
Groot en wonderbaar zijn uw werken......."
(Openbaringen 15 : 3)

Vanwege het muziekauteursrecht en de daaraan verbonden licentiekosten kunnen we de midi files helaas niet langer beschikbaar stellen.